ANALIZA FILMA ‘ERASERHEAD’

Ciklus ‘Alternativni i paralelni svijetovi’

Sveučilište u Zadru

2010, Zadar

Uvod u umjetnost Davida Lyncha. Psihoanalitički pristup u isčitavanju glavnih likova. Dekonstruktivna analiza sekvenci u potrazi za centralnim motivima Lynchevog svijeta.